Tělesnou analýzu provádíme pomocí profesionální váhy Inbody 370s, což je nejvyšší model Inbody váhy, která je volně dostupná na Vysočině. InBody je vyzdvihováno světovými medicínskými experty a profesionály díky své schopnosti analyzovat široké spektrum hodnot složení těla a své klinické spolehlivosti.

Pomocí základního měření na In body 370s Vám dokážeme změřit:

 • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
 • Stupeň útrobního tělesného tuku (viscerální tuk)
 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • Tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti (Fitness Score)
 • Tisk na 1 stranu A4 základních údajů
U nás speciálně poskytujeme, ještě rozšířené měření pomocí programu Body-vision který poskytne až 15 stran A4 detailně popsaných a vysvětlených údajů o vašem těle, které navíc obsahují:
 • Obvody těla (8 měřených míst na těle jen pomocí InBody 370s)
 • Přesnou hodnotu útrobního tuku (viscerální tuk)
 • Retenci (zadržování) vody v jednotlivých částech těla
 • Celkovou hmotnost kosterních minerálů
 • Obvod levé paže bez tuku (AMC)
 • Metabolický věk (BMA)
 • Index tvaru těla / zdraví (ABSI)
 • Extracelulární matrix (ECM)
 • Graf vývoje nejdůležitějších naměřených tělesných hodnot
 • Hodnotu krevního tlaku

 

Základní pravidla pro správné měření

1. Test je vhodné provádět před jídlem nebo minimálně dvě hodiny od posledního jídla.
2. Před měřením je vhodné použít toaletu. Objem moče a stolice je zahrnut do měření váhy.
3. Testovaná osoba by neměla před prováděním testu cvičit nebo dělat prudké pohyby, které mohou způsobit dočasné změny ve složení těla.
4. Minimálně pět minut před prováděním testu by měl testovaný v klidu sedět nebo stát.
5. Test neprovádíme těsně po sprchování, nebo po sauně.
6. Během menstruačního cyklu je v ženském těle více vody, z toho důvodu v tomto období není úplně vhodné test provádět. Po případném měření, je důležité brát aktuální stav v úvahu.
7. Pro měření je vhodná pokojová teplota (20-25°C).
8. Při opakovaném testu je důležité dodržet stejné podmínky jako například oblečení a doba, kdy byl test proveden.

Pro tělesnou analýzu nabízíme tyto 3 základní služby: